Systemy oczyszczania powietrza

Nasze systemy absorpcyjne to dostępne na rynku wysokiej jakości technologie redukcji lotnych związków organicznych pozwalające na jednoczesną regenerację rozpuszczalników.

Oczyszczanie powietrza z lotnych związków organicznych. Regeneracja rozpuszczalników

Systemy redukcji lotnych związków organicznych pochodzących z różnych procesów produkcyjnych. Oferowane przez MMR Group PrintSolutions systemy absorpcyjne pozwalają na proces zwany regeneracją rozpuszczalników – dzięki niemu można przywrócić do obiegu wykorzystywane do produkcji rozpuszczalniki, które w innym wypadku trafiłyby do atmosfery. Zapewniają one optymalną efektywność redukcji zanieczyszczeń oraz jak najlepszą integrację z procesami produkcyjnymi.
Nasze systemy absorpcyjne to najlepsze dostępne na rynku technologie redukcji lotnych związków organicznych pozwalające na jednoczesną regenerację rozpuszczalników.