Innowacyjny płyn buforowy dozowany przez dozownik IPA